IESTĀTIES

Cienījamie kolēģi!

Biedrība “Eirāzijas Biznesa Savienība Latvijā” (EBSL) ir brīvprātīga personu apvienība, kas nodibināta, lai sasniegtu statūtos noteiktos mērķus, kam nav pelņas gūšanas rakstura.

Par EBSL biedru, iesniedzot rakstisku pieteikumu, var kļūt jebkura fiziska un juridiska personas, kā arī tiesībspējīga personālsabiedrība, kas piekrīt EBSL Statūtiem un tajos noteiktajiem mērķiem. Lēmumu par biedra uzņemšanu EBSL pieņem valde.

Lai kļūtu par EBSL biedru Jums būs nepieciešams:

 1. Iepazīties ar EBSL Statūtiem
 2. Uzmanīgi izlasīt  Nolikumu par biedra naudu
 3. Aizpildit biedra pieteikumu
  1. iesniegumu un anketu juridiskām personām
  2. iesniegumu un anketu fiziskām personām
 4. Apmaksāt biedra naudu
  1. Rēķins juridiskām personām rēķins juridiskām personām
  2. Rēķins fiziskām personām rēķins fiziskām personām
 5. Janosūta uz e-pastu: info@eurasiabusiness.lv
  1. aizpildīts biedra pieteikums (iesniegums ar anketu)
  2. maksājuma uzdevums par apmaksātu biedra naudu un vienreizējās iestāšanās apmaksu.  Rēķina oriģināls tiks Jums nosūtīts uz anketā norādīto e-pasta adresi. 

Tālākā iestāšanās kārtība:

 • Pēc rēķina apmaksas uz pieteikuma anketā norādīto pasta adresi tiks nosūtīta biedra statusu apliecinoša vēstule un biedra apliecība, un uz norādīto e-pasta biedra statusa apstiprinājums.
 • Biedra priekšrocības varēsiet izmantot uzreiz pēc rēķina apmaksas.

EBSL_Reg.Aplieciba