Valdes Priekšsēdētājs "Eirāzijas Biznesa Savienība Latvijā"

BiedrībasEirāzijas Biznesa Savienība Latvijā” valdes priekšsēdētājs 

Edgars Sedliņš - EBSL valdes priekšsēdētājs

     Dzimis 1978. gada 16. jūnijā Rīgā

Izglītība

  • 2002. – 2008. Bakalaura grāds un Maģistrantūra „Uzņēmējdarbības vadība”, kvalifikācija: ekonomists, Biznesa augstskola "Turība", Rīga.
  • 2008. – 2012. Bakalaura grāds, Specialitāte: Krīzes un krīžu vadība uzņēmumos, nozarēs un valstī, kvalifikācija: ekonomists, Krievijas valsts dienesta akadēmija, Maskava.
  • 2013. – 2015.   Profesionālais maģistra grāds, sarkanais diploms un atzinība par izcilību studiju programmā: "Mūsdienu publiskā pārvalde", kvalifikācija: valsts un pašvaldību pārvalde, Krievijas Federācijas Prezidenta Tautsaimniecības un Civildienesta Akadēmijas Ziemeļrietumu vadības institūts, Sanktpēterburga.
  • 2015. – pašlaik: Aspirants politikas zinātnēs, studiju programmā: "Politiskie institūti, procesi un tehnoloģijas", Krievijas Federācijas Prezidenta Tautsaimniecības un Civildienesta Akadēmijas Ziemeļrietumu vadības institūts, Sanktpēterburga.
  • Papildus apmācības arī 2006-2008 Latvijas Universitātes Biznesa, vadības un ekonomikas fakultātē, Profesionālās kvalifikācijas pilnveides programma: „Projektu vadīšana” un 2010-2011 Sanktpēterburgas Biznesa Institūtā kvalifikācijas pilnveides programmās: “Starptautiskā tirdzniecība” un “Muitas un nodokļu administrēšana”.

  saziņai: info@eurasiabusiness.lv