BIEDRĪBA

Biedrība “Eirāzijas Biznesa Savienība Latvijā” (EBSL) reģistrēta Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā 2017. gada 27. februārī, Rīgā.

EBSL darbības mērķi:

 • sekmēt uzņēmējdarbības attīstību Latvijas Republikā;
 • veicināt ārvalstu investīciju piesaisti biedriem - Latvijas uzņēmumiem;
 • veicināt komunikāciju, informācijas un profesionālās pieredzes apmaiņu starp Biedrības biedriem un citiem uzņēmējiem;

EBSL uzdevumi:

 • apvienot un koordinēt Biedrības biedru intereses, pārstāvēt un aizstāvēt Biedru kopīgās intereses nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • atvieglot ārvalstu partneru ieceļošanas šķēršļus un uzturēšanās atļauju iegūšanu Latvijas Republikā komercdarbības veikšanai;
 • sekmēt Biedrības biedru partnerattiecību, ekonomisko, tirdzniecības un investīciju sakaru veidošanu un nostiprināšanu nacionālā un starptautiskā līmenī;
 • vākt, apstrādāt un izplatīt Biedriem informāciju par iekšējā un ārējā tirgus un to segmentu stāvokli, sniegt Biedriem informatīvu, konsultatīvu, organizatorisku un cita veida atbalstu, kas sekmē viņu tirdzniecības un ienākumu apjomu pieaugumu;
 • atklāt potenciālus iekšzemes un ārvalstu tirgus biedru uzņēmumiem, sniegt konsultācijas par eksporta, muitas kontroles un produktu sertifikācijas noteikumiem attiecīgajās valstīs;
 • organizēt, piedalīties un līdzdarboties izstādēs, semināros, konferencēs un citos pasākumos, kas sekmē Biedrības mērķu īstenošanu;
 • sadarboties ar komersantiem, ekspertiem, izglītības un zinātnes institūcijām, valsts un pašvaldību institūcijām, biedrībām un citām nevalstiskām organizācijām;
 • sniegt ierosinājumus valsts un pašvaldību iestādēm, līdzdarboties normatīvo aktu, kas regulē pakalpojumu un preču ražošanu un realizāciju, izstrādes un pilnveidošanas procesos.

Pašlaik EBSL vada valdes priekšēdētājs Edgars Sedliņš.

EBSL valde sadarbojas ar Krievijas, Ķīnas, Malāzijas, Itālijas, Kirgīzijas biznesa struktūrām.